De oprichter van ons bureau is Dirk van Buren

Dirk van Buren vanBuren Patent ManagementIn 1981 werd de eerste ervaring met octrooiprocedures opgebouwd door de heer van Buren bij N.V. Philips te Eindhoven. Na elf jaar werd hij Hoofd Administratie Octrooiafdeling bij N.V. Organon in Oss. Daar leerde hij verder alle formele- en administratieve procedures kennen en gaf leiding aan vier andere medewerkers. Of het nu om termijnbewaking, instandhoudingstaxen, financiële administratie of alle mogelijke vormen van octrooi indieningen ging, alle facetten van het administratieve- en formele gebeuren heeft hij hier geleerd. Ook heeft hij de gehele administratie geautomatiseerd door alle kaartenbakken te vervangen door een modern digitaal octrooi registratie systeem.

Doordat hij allround werd in alle Octrooi administratieve- en formele werkzaamheden, was het voor hem ook mogelijk geworden om eind 2002 een administratie bij de Octrooi afdeling van Intervet International B.V. te Boxmeer van de grond af aan op te bouwen. Bij Intervet International B.V. bestond toen de behoefte aan een eigen IP afdeling. Hij zag het als een grote uitdaging om daar een eigen administratie naar eigen inzicht en kennis op te bouwen. Met behulp van de software leverancier heeft hij het octrooi registratie systeem verder uitgebouwd naar de behoeften die er waren bij Intervet. Daardoor is het een zeer volledig systeem geworden waar dagelijks door alle medewerkers op de IP afdeling mee gewerkt wordt.

Dagelijks worden alle administratieve- en formele werkzaamheden nog steeds door hem verricht; echter niet meer in een dienstverband, maar nu als zelfstandig ondernemer.